Administratorem danych osobowych jest firma Leg-Spaw Marcin Zając ul. Wielogórska 51B 59-220 Legnica. Wysłanie wiadomości na podany poniżej adres e-mail lub wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.